פורום קידום אתרים 50 אחרונות מערכת למקדמי אתרים כלי קידום אתרים מילון קידום אתרים צרו קשר
מילון קידום אתרים
0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Quality Link - קישור איכותי

מנועי החיפוש נעזרים במספר הקישורים הנכנסים לאתר על מנת לקבוע את דירוגו, אך גם באיכותם. איכות זו נמדדת במספר פרמטרים, בהם מספר הקישורים היוצאים בכל אתר מקשר, גיל הקישור או האתר המקשר, קיום מערכת קישורים יוצאים ונכנסים הדדית, תוכן האתר המקשר, מיקום הקישור היוצא ועוד.